Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a felhasználási feltételeket, melyben a Nyikos László e.v. tájékoztatja a honlapjára (www.mor-info.hu) látogatókat, a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, továbbá azokról a feltételekről, amelynek betartása mellett használható a honlap.

 • 1. Felhasználási feltételek

  A Látogató szabad akaratából léphet be a honlapra. Nyikos László e.v. mindent megtesz a honlapon található információk időszerûségéért és hitelességéért, a Látogató azonban saját felelősségére támaszkodhat a honlapon található információkra. Nyikos László e.v. a honlapot folyamatosan mûködteti és karbantartja, előfordulhatnak azonban olyan előre nem látható események, amelyek miatt a honlap átmenetileg nem elérhető. Az ebből eredő esetlegesen a Látogatót ért közvetlen vagy közvetett károkért Nyikos László e.v. felelősséget nem vállal.

  Tájékoztatjuk arról, hogy a honlapon található információkat a Nyikos László e.v. módosíthatja és törölheti. A Nyikos László e.v. nem szavatolja, hogy a honlap használata zavartalan és hibamentes lesz, és nem vállal kötelezettséget vagy bárminemû felelősséget abban az esetben, ha a Látogató számítógépes rendszere vagy más tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, amely a honlap használatából, a hozzáférésből vagy valamely anyag honlapról való letöltéséből ered. Amennyiben a Látogató anyagot tölt le a holnapról, azt saját felelősségére teszi. Amennyiben a felhasználási feltételek szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van az alábbi e-mail címen érheti el a Nyikos László e.v.-t: nyikos.laszlo@mor-info.hu // Telefon: +36(30)640-1001

 • 2. Adatvédelmi szabályzat

  2.1. A honlapon keresztül a honlapra látogató használók (továbbiakban: Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója a Nyikos László e.v. – az alábbiak szerint kezelje a megadott adatokat. Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy ahhoz ne férjen hozzá.

  2.2. A Nyikos László e.v. az adatokat és a Látogató által megadott egyéb információt minden esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között (különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-re), azokkal összhangban, az adatvédelmi biztos állásfoglalásai szerint, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és ideig, tisztességes módon kezeli és dolgozza fel illetve továbbítja.

  2.3. A Látogatók regisztrálásuk során kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. A Nyikos László e.v. fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt/regisztrációt törölje az adatbázisból. A Nyikos László e.v. nem vállal felelősséget a Látogató által megadott adatok tartalmát illetően és kizárja felelősségét a hamis, valótlan adattartalomból harmadik személyt ért kárért.

 • 3. Személyes adatok felhasználása

  3.1. A Nyikos László e.v. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag a Látogató adatmegadással elérni kívánt céljával (tipikusan kérdések megválaszolása) kapcsolatban kezeli, és csak a Látogató igényeinek teljesítése érdekében, a Látogatókkal való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a Látogató által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval való kommunikáció, a Látogató kérésének teljesítése, támogatásának befogadása.

  3.2. Az adatkezelés során személyes adatait kizárólag a Nyikos László e.v. munkatársai és tevékenységében közremûködôi és kezelik és ismerhetik meg.

  3.3. Személyes adatait a Nyikos László e.v. csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha Ön ehhez beleegyezését adja, vagy a társaságunkat erre jogszabály kötelezi.

  3.4. Személyes adatait az Ön által megadott felhasználó név és jelszó alapján rögzítjük. A jelentkezésről a Látogató az általa megadott email címre visszaigazolást kap.

  3.5. A Látogató saját maga módosíthatja vagy törölheti adatait az adatbázisból. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen technikai vagy egyéb problémája merülne fel, kérésére a cég munkatársai is módosítják vagy törlik megadott adatait az adatbázisból. A Látogató támogatás teljesítésével, jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Nyikos László e.v. a Látogató részére hírleveleket, tevékenységéhez kapcsolódó anyagokat, értesítést küldjön. Amennyiben a jövőben nem kíván értesítést, hírlevelet kapni tôlünk, úgy az alább jelölt elérhetôségünkön kérheti, hogy a címzetti körbôl töröljük.

  3.6. A Nyikos László e.v. ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy statisztikák, kimutatások készítése érdekében a Nyikos László e.v. tömeges, személyes adatokat nem tartalmazó információt egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan gyûjthet idôszakos jelleggel.

  3.7. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nyikos László e.v. honlapjának látogatóiról automatikusan rögzôdô információkat kap: IP-cím, domain név, látogatás idôpontja, böngészôprogram, megtekintett oldalak adatai. Ezek az adatok – amennyiben valósak és a mögöttük álló személlyel kapcsolatba hozhatók – személyes adatoknak minôsülnek. A Nyikos László e.v. az így keletkezô személyes adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai kimutatásokra használja fel és feldolgozás után megsemmisíti.

  3.8. A Nyikos László e.v. esetenként sütiket használ. A sütik (cookies) kis adatfájlok, melyek a Látogató hardware eszközére kerülnek az alkalmazás használata során, és a meglátogatott helyeket/oldalakat azonosítják. A sütik használatával a Látogató célja a webhely és annak tartalmának könnyebb használata, a felhasználó igényeinek gyorsabb kielégítése. A böngészô beállításainak módosítása révén a felhasználónak lehetősége van elfogadni vagy elutasítani a sütiket. Ugyanakkor a sütik letiltásakor elôfordulhat, hogy a felhasználó nem tudja webhelyünk minden funkcióját használni.

 • 4. Személyes adatok védelme

  Nyikos László e.v. a személyes adatok védelme és tárolása érdekében biztonságos és tûzfallal védett szerveren tárolja a felhasználói adatokat. Azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, tájékoztatja azonban a Látogatókat, hogy a szerver karbantartói, rendszergazda és informatikus ezen adatokhoz hozzáférhet, de ezen adatokat titokban kezeli és harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

 • 5. Linkek és külső tartalmak

  Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a Nyikos László e.v.–re vonatkozik, a honlapról esetlegesen elérhető más személyek által üzemeltetett oldalak tartalmáért vagy adatkezelésre illetve gyûjtésre vonatkozó szabályzataiért, adatokkal kapcsolatos magatartásáért a cég nem vállal felelősséget.

 • 6. Látogató jogai, jogorvoslat

  6.1. A látogatónak jogában áll:
  a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezelésérő, valamint
  b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését,
  c) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozónevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

  6.2. A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  6.3. A látogató jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

  Amennyiben adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van az alábbi e-mail címen érheti el a Nyikos László e.v.-t:
  E-mail:nyikos.laszlo@mor-info.hu // Telefon: +36(30)640-1001